(Foto over av John Zambito)

ALIS-VEST er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 10 utvalgte kommuner i  Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektperioden er 2017-2022

Bergen kommunes offisielle hjemmeside for prosjektet ALIS-VEST: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/alis-vest .

ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering.

Fredag 1.september var det kick-off-seminar for ALIS-VEST. Se mer her 

Tirsdag 24. oktober var ALIS samlet til sin første felles gruppeveiledning

Onsdag 25. oktober var det seminar om rekruttering, stabilisering og spesialisering på Litteraturhuset i Bergen.

Fredag 10. november var det veiledersamling for første gang i Bergen

 

Advertisements