ALIS-VEST er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 10 utvalgte kommuner i  Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektperioden er 2017-2022. ALIS er en forkortelse for Allmennlege i spesialisering.

Her er  en presentasjon av prosjektet, vist under Fastlegekonferansen 1. desember 2017 i Helsedirektoratet.

13. februar 2018 ble det flertall i Stortinget blant annet for følgende: «Stortinget ber regjeringen gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning der allmennleger i spesialisering sikres tilbud om fastlønn.»

SE FLERE NYHETER HER

 

 

Reklamer