ALIS-Vest er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 12 utvalgte kommuner i  Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektperioden er 2017-2022. ALIS er en forkortelse for Allmennlege i spesialisering. Totalt 15 ALIS er inkludert i prosjektet.

Vi som leder prosjektet mener dette er et grep for fremtiden. Hvorfor kan du lese om her.

Fastlege Brita Wesenlund Hjønnevåg, Eivindvik, Gulen kommune, forteller om sin utdanningsstilling i prosjektet (klikk på bildet)

Screen Shot 2018-05-09 at 22.05.49

Årskonferansen

cof

Konferansen ble en viktig dag for prosjektet med mange deltagere og solide bidrag fra alle nivå.

Les mer her

Forskningsrapport

Screen Shot 2018-04-13 at 18.33.02

Første forskningsrapport fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) om utdanningsstillingene sett fra ALIS og lokale helselederes perspektiv.

Les mer her 

 

Myndighetens utredning om ALIS

Screen Shot 2018-09-01 at 09.55.26Helsedirektoratet, Legeforeningen og KS har, som en del av trepartssamarbeidet, laget en kort utredning om hvordan rammene for spesialisering i allmennmedisin kan se ut i kommunene – dvs. ulike modeller for ALIS.

Les mer her

 

SE FLERE NYHETER HER

 

 

Reklamer