ALIS-Vest er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 12 utvalgte kommuner i  Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektperioden er 2017-2022. ALIS er en forkortelse for Allmennlege i spesialisering. Totalt 15 ALIS er inkludert i prosjektet.

Vi som leder prosjektet mener dette er et grep for fremtiden. Hvorfor kan du lese om her.

Fastlege Brita Wesenlund Hjønnevåg, Eivindvik, Gulen kommune, forteller om sin utdanningsstilling i prosjektet (klikk på bildet)

Screen Shot 2018-05-09 at 22.05.49

ALIS-Vest møter nordnorske kommuner

tromsøMorketidettermiddagDet nye prosjektet ALIS-Nord er et ektefødt barn av ALIS-Vest. For å dele erfaringer inviteres leger og helseledere fra ALIS-Vest til å møte kolleger fra nord 16. januar 2019.

Årskonferansen 2018

cof

Konferansen 31. august 2018 ble en viktig dag for prosjektet med mange deltagere og solide bidrag fra alle nivå.

Les mer her

Forskningsrapport

Screen Shot 2018-04-13 at 18.33.02

Første forskningsrapport fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) om utdanningsstillingene sett fra ALIS og lokale helselederes perspektiv.

Les mer her 

 

Myndighetens utredning om ALIS

Screen Shot 2018-09-01 at 09.55.26Helsedirektoratet, Legeforeningen og KS har, som en del av trepartssamarbeidet, laget en kort utredning om hvordan rammene for spesialisering i allmennmedisin kan se ut i kommunene – dvs. ulike modeller for ALIS.

Les mer her

 

SE FLERE NYHETER HER

 

 

Reklamer