ALIS-Vest er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 10 utvalgte kommuner i  Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektperioden er 2017-2022. ALIS er en forkortelse for Allmennlege i spesialisering.

Fastlege Brita Wesenlund Hjønnevåg, Eivindvik, Gulen kommune, forteller om sin utdanningsstilling i prosjektet.

Screen Shot 2018-05-09 at 22.05.49

cropped-alisvest_oppstart

Ettårskonferanse 

31. august 2018 arrangerer vi nasjonal ettårskonferanse på Scandic Airport Flesland Hotell.

Program og påmelding

 

                                        Forskningsrapport

Screen Shot 2018-04-13 at 18.33.02

Første forskningsrapport fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) om utdanningsstillingene sett fra ALIS og lokale helselederes perspektiv

Les mer her 

 

 

SE FLERE NYHETER HER

 

 

Reklamer