Dette er Bergen kommunes hjemmeside for prosjektet ALIS-VEST. Det er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin i 10-12 utvalgte kommuner i  Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektperioden er 2017-2022.

ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering.

Fredag 1.september var det kick-off-seminar for ALIS-VEST. Se mer her 

Tirsdag 24. oktober samles ALIS til sin første felles gruppeveiledning

Onsdag 25. oktober er det seminar om rekruttering, stabilisering og spesialisering på Litteraturhuset i Bergen.

Logo-venstre-CityofBergen-RGB

Advertisements