Konferansen: Vi tror på fastlegeordningen! 30.august 2019

Vi vil samle de som kan bidra med de ulike gode grepene slik at vi også freover har en fastlegeordning der alle landets innbyggere har likeverdi rett til legehjelp der de bor.

vi tror på fastlegeordninge (2)

Ettårskonferanse 31. august 2018

Ett år etter oppstart av utdanningsstillingene, inviterer vi til nasjonal konferanse på Scandic Flesland Airport Hotell.  Program og påmelding her

cropped-alisvest_oppstart

Kick-off for ALIS-VEST er 1. september 2017 i Bergen.

Et arrangement der alle involverte blir mer kjent med ALIS-VEST-ordningen og får mulighet til å treffe andre fra de andre kommunene. Programmet skal passe for  ALIS, lokale veiledere og de ansvarlige i kommunene og det blir bidrag fra Helse-og omsorgsdepartementet,  KS, Legeforeningen, Universitetet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og vi inviterer også politikere til møtet

Stedet er Litteraturhuset i Bergen. Se mer her

Første samling i veiledningsgruppen: 24. oktober i Bergen

Oppstart for felles veiledningsgruppe sammen med lokale veiledere

Seminar om Rekruttering og spesialisering 25. oktober i Bergen

Seminar i samarbied med Nasjonalt senter for distriktsmedisin, med gjester fra andre steder i landet, Sverige, Island og Skottland.  Les mer her