Veiledning av ALIS skal skje lokalt og i gruppe.

Lokal veiledning

Alle ALIS skal ha en lokal veileder som er spesialist i allmennmedisn. Veilederen følges opp av prosjektledelsen.

Gruppeveiledning

Gruppeveiledning er obligatorisk del av spesialistutdannelsen og går over to år. Spesialist i allmennmedisn og fastlege i Bergen, Hans Høvik, vil lede veiledningsgruppen som alle ALIS skal være en del av. Oppstart blir 24. oktober i Bergen.

Det er planlagt at veildeningsmøtene skal være i de ulike kommunene som deltar i ALIS-VEST

Nyttige dokumenter og lenker 

  1. Fra Hans Høvik_til_ALIS-om_spesialistutdanningen
  2. SPESIALISTREGLER_ALLMENNMEDISIN
  3. Målbeskrivelse_allmennmedisin
  4. Oppstarthåndbok_i_allmennpraksis_mars2017
  5. Søknad_om_refusjon_fra_Utdanningsfond_II
  6. Retningslinjer_for_Utdanningsfond_II_gjeldende_fra_1.1.2017

Her er nettsiden til Legeforeningens ALIS-utvalg 

Her er Helsedirektoratets nettside for spesialistutdanningen, med nedlastbare skjema i flere format 

Logo-venstre-CityofBergen-RGB